Ga naar de inhoud

Gerelateerde initiatieven

Overzicht  van andere initiatieven die werken aan de ondersteuning van burgercollectieven. De teksten zijn overgenomen van de organisaties zelf.

  • collectievekracht.eu : Kennisplatform Collectieve Kracht: CollectieveKracht is hét kennisplatform van en voor burgercollectieven uit alle sectoren: van energie tot wonen, van zorg tot voedsel. CollectieveKracht verbindt en helpt burgercollectieven om zich veerkrachtig te ontwikkelen en obstakels samen te overwinnen. Onafhankelijk, gratis en toegankelijk. 

  • http://www.lsabewoners.nl Wij geloven in de kracht van de gemeenschap. Want sterke gemeenschappen helpen om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. En, een hechte gemeenschap ontstaat niet vanzelf. Er is eigenaarschap nodig, zeggenschap en voldoende plekken om elkaar te ontmoeten. Dat is waar wij ons als Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners sterk voor maken. We zetten het belang van de sterke gemeenschap op de kaart én helpen met het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om sterke gemeenschappen te laten bloeien.
  •  http://www.buurkracht.nl Wij geloven in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken in de buurt. Wij helpen buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Dit doen we door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en deze website.
  • http://www.hier.nu HIER zijn wij. Of je nu in je huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO2-uitstoot van je bedrijf wil verlagen. HIER helpt je met de energietransitie. HIER is een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Haalbaar, optimistisch, wars van ontkenners en weg van naïef idealisme. HIER gaat niet voor de winst, behalve voor het klimaat. HIER voert geen actie, maar houdt het leuk. HIER heft geen vingertje, maar helpt je een handje.

  • publicspaces.net: PublicSpaces werkt toe naar een alternatief software ecosysteem dat het publieke belang vertegenwoordigt en geen winstoogmerk heeft. We hebben onszelf als eerste doel gesteld dat in 2026 alle privacy officers, CTO’s en ICT inkopers van publieke organisaties in Nederland op de hoogte zijn van alternatieve digitale instrumenten gebaseerd op publieke waarden, waardoor ze goedgeïnformeerd in staat zijn om te kiezen voor deze ethische alternatieven.
  • http://www.nlzve.nl Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek van en voor bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.
  • https://constitutievoordecommons.nl/ De Constitutie voor de Commons is een beschermingswal tegen inbreuken op ons recht van autonome zelforganisatie. Én het is een kweekvijver voor sterkere Commons. De Constitutie voor de Commons bestaat uit verschillende initiatieven die de Commons versterken. Hierbij kun je denken aan onderzoek, lobby, wetsvoorstellen, ontwikkeling van instrumenten, communicatie en kennis.
  • https://weavers.org/   Weave: The Social Fabric Project tackles the problem of broken social trust that has left Americans divided, lonely, and in social gridlock. Weave connects, supports, and invests in local leaders stepping up to weave a new, inclusive social fabric where they live. The project was founded by New York Times columnist and author David Brooks at the Aspen Institute.
  •