Ga naar de inhoud

Project: Better Together (ERP TNO 2024-2027)


Achtergrond
Burgers zijn cruciaal om maatschappelijke transities te realiseren op het gebied van gezondheid, klimaat, energie en duurzaamheid. Op dit moment worden burgers maar beperkt betrokken en meegenomen. Mede daardoor hebben burgers steeds minder vertrouwen in de overheid. Daar waar er sprake is van acties of initiatieven van burgercollectieven, is er veelal weinig sprake opschaling of duurzame samenwerking. Het gebrek aan goede empowerment en facilitering van burgercollectieven is hier debet aan. Daarmee is er sprake van een maatschappelijk urgent probleem. De transities waar we voor staan, landen juist op lokaal niveau, bij gemeenten en hun inwoners, daar ligt kans voor versnelling en doorbraken.

Doelen project
Binnen het project gaan we evidence based en praktijkgerichte methoden en instrumenten ontwikkelen om zo maatschappelijke transities te versnellen en op te kunnen schalen. We richten ons op het versterken van burger collectieven op het niveau van buurt en wijk, om zo vertrouwen, sociale cohesie en draagvlak voor beleid en besluitvorming te bewerkstelligen. Vernieuwend element in de aanpak is het systematisch leren wat werkt en wat niet werkt in het betrekken van burgers en in het gezamenlijk werken aan transitiedoelen, en die kennis te gebruiken om op te schalen maar ook direct terug te geven aan burgers. We richten ons op:

  • Beter organiseren en empoweren – door empowerment krijgen burgers agency
  • Betere samenwerking tussen beleidsmakers, bedrijven en burgers
  • Daarmee versnellen van de maatschappelijke transities

Plan van aanpak
Het project bestaat uit vier onderzoekslijnen:

  1. Methoden ontwikkelen voor community building en ontwikkeling
  2. Instrumentarium ontwikkelen voor participatieve governance en beleidsontwikkeling – het Dialogue Dashboard
  3. Een methode opzetten om het collectief leren te faciliteren op basis van datagedreven monitoring en evaluatie
  4. Gekoppeld aan leren over collectieven en domeinen heen om efficiënt te kunnen opschalen.

Further information: TNO annual plan 2024 Early Research Programme (p48-49)